Incapacitat laboral per Síndrome del Túnel Carpià

Incapacidad laboral por síndrome del túnel carpiano

El síndrome del túnel carpià es pot definir com la situació mèdica en la que el nervi mitjà està danyat. Un nervi, el del túnel carpià, que es troba al canell.

Aquest síndrome afecta a les mans i als canells, és a dir, a les extremitats superiors, pel que sol denominar-se síndrome del túnel carpià (bilateral, en cas de que l’afectació sigui en ambdues extremitats).

Podem ajudar-lo

Som advocats especialistes en incapacitats laborals a Barcelona. Si necessita un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacti amb nosaltres i informi’s sense compromís.

Contacti amb nosaltres

Causes dels símptomes

Des de la perspectiva del nostre dret laboral, sabem que aquest síndrome pot constituir una malaltia professional, ja que la compressió d’aquest nervi moltes vegades pot ser ocasionada per determinades ocupacions, tals com:

 • Treballs de bugaderia i similars.
 • Ocupacions relacionades amb l’hostaleria, com cambrers i xefs.
 • Treballs de les línies de muntatge , com l’electrònica o la mecànica.
 • Ocupacions o treballs professionals com soldador, fuster, polidor o pintor entre d’altres.

Els moviments repetitius o la tensió muscular en aquesta àrea afecten als ossos, als músculs i als tendons. Qualsevol inflamació d’un múscul augmenta la càrrega en les articulacions i danya els nervis.

Símptomes més comuns d’una afectació

Donat que aquest síndrome implica la compressió o el pinçament d’aquest nervi, els símptomes poden enumerar-se de la següent manera:

 • Entumiment i formigueig als canells i a les mans.
 • Pèrdua de força en mans i dits.
 • Dificultat per tancar les mans.
 • Dolor que es pot estendre des de la mà fins al colze.
 • Pèrdua de la coordinació entre els dits.
 • Altres símptomes, depenent de cada cas en particular.

Limitacions funcionals

Patir dolor:

En primer lloc, provoca un dolor intens, així com una funció motora limitada en el canell i la mà.

Evidentment, dificulta la realització de feines que impliquin tan el moviment de les mans, especialment la força o la capacitat d’augmentar el pes, com la manipulació d’objectes.

Depenent de la gravetat de la lesió, cada persona haurà de percebre un tractament específic.

Supòsits que requereixen cirurgia:

Pels casos més greus serà necessària la cirurgia, que pot suposar una solució a aquests problemes si aquesta té èxit. Tot i així, s’ha d’explicar que en molts casos aquesta patologia és irresoluble i, per tant, es considerarà una limitació crònica.

Com obtindre la Incapacitat Permanent si es pateix el síndrome del túnel carpià

Els requisits que es tenen en compte per considerar que una lesió del túnel carpià pot ser tributària d’una incapacitat laboral permanent són similars als següents:

 1. Per arribar a obtindre una Incapacitat Permanent sempre és necessari corroborar les diferents patologies i/o dolències amb els corresponents informes mèdics que diagnostiquen la malaltia i expliquen detalladament les seves limitacions (que, molt al nostre pesar, no sempre és fàcil d’obtenir mèdicament).
 2. També és important avaluar i comparar les limitacions que implica l’activitat que realitza el sol·licitant per apreciar realment les possibilitats físiques que encara conserva (si és que les conserva). Per suposat és comú, com anteriorment hem exposat, que aquest tipus de lesió impliqui un dany permanent al túnel carpià, fet que -indubtablement, en funció del grau de limitació i l’activitat o professió que exercia el sol·licitant- fa que aquest últim hagi de ser tributari o, dit d’una altra manera, se li hagi de reconèixer una Incapacitat Permanent.

La Incapacitat Permanent i els seus graus

A la pràctica, la majoria de persones que presenten aquest síndrome tenen dificultats per desenvolupar la seva professió habitual. En aquest cas, serà precís comparar i avaluar si és possible realitzar les tasques habituals en l’activitat professional que es desenvolupi i, en cas de no ser possible, el sol·licitant serà tributari d’una Incapacitat Permanent Total.

Per aclarir una mica la varietat dels tipus d’Incapacitat Permanent, aquestes es divideixen segons graus que tenen en compte el percentatge d’afectació de les patologies i/o dolències que pateixi cada sol·licitant en el rendiment laboral, ja sigui en l’activitat laboral habitual o en qualsevol altra.

D’aquesta forma, la Llei General de la Seguretat Social estableix que existeixen:

 • Incapacitat Permanent Parcial: la disminució del treballador afectat en el rendiment laboral és d’un 33%.
 • Incapacitat Permanent Total: el treballador no pot desenvolupar tasques principals de la seva feina, però sí podria exercir les afectes a una altra professió. La pensió que es percebrà en aquest cas és del 55% (si el treballador és menor de 55 anys) o bé del 75% (si el treballador té 55 o més anys d’edat, sempre que no es trobi donat d’alta i, per tant, cotitzant i exercint una altra activitat remunerada, ja sigui per compta pròpia o aliena) de la base reguladora.
 • Incapacitat Permanent Absoluta: en aquest cas s’inhabilita per complert al treballador per tot tipus de professions, amb dret a percebre una pensió del 100% de la base reguladora.
 • Gran Invalidesa: a més de no poder treballar, la persona necessita assistència o ajuda de tercera persona per les seves activitats personals i domèstiques de cada dia (activitats bàsiques de la vida diària o AVD). Junt a la pensió del 100% de la base reguladora estimada per la Tresoreria General de la Seguretat Social,, hi ha un complement econòmic que es percep del 50% d’aquesta base reguladora.

Passos per sol·licitar la Incapacitat Permanent per Síndrome del Túnel Carpià

Els passos d’aquest procés poden ser diferents, segons la situació en la que es trobi el treballador.

Situació de baixa mèdica: es sol·licita la Incapacitat Permanent

Quan el treballador de baixa vol sol·licitar la Incapacitat Permanent haurà de fer-ho abans d’esgotar el temps màxim de duració de la IT (Incapacitat Temporal per baixa mèdica), o abans de que es produeixi la revisió d’aquesta situació pel tribunal mèdic.

Aquest punt és transcendental, ja que si esgotem el termini màxim d’IT és molt provable que es notifiqui l’Alta Mèdica i, en aquest cas, no pugui tornar-se a sol·licitar nova Baixa Mèdica fins passats 6 mesos (si es per la mateixa dolència/patologia).

Per això, serà necessari presentar davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social un formulari d’Incapacitat Permanent degudament omplert el qual sempre és aconsellable que sigui emplenat per un professional o advocat dedicat a aquesta matèria en concret.

Situació d’alta mèdica sense haver sol·licitat la Incapacitat Permanent

Quan es doni per acabat el període de baixa mèdica i el treballador rebi l’alta, pot interposar-se un recurs per sol·licitar la revisió d’aquesta resolució i, per altra banda, esdevé imprescindible la presentació de la sol·licitud d’Incapacitat Permanent.

Situació en la que el treballador no pot desenvolupar bé la seva feina però no està de baixa mèdica o IT

Tot i no existir baixa mèdica i, per tant, no estar en situació d’Incapacitat Temporal (IT), el treballador sempre pot sol·licitar la Incapacitat Permanent, presentant la sol·licitud corresponent davant l’INSS junt amb la documentació corresponent.

Quan el síndrome del túnel carpià s’associa amb altres condicions mèdiques

És molt comú que altres parts del cos també es vegin afectades, com els colzes o les cervicals, junt amb el síndrome del túnel carpià ja que aquest nervi va des de la columna fins les mans.

És per aquest motiu que aquest síndrome es combina de forma bastant comuna juntament amb altres malalties o patologies. El vincle entre aquestes malalties, evidentment, pot facilitar el reconeixement d’una Incapacitat Permanent. Tot i així, no s’ha d’oblidar que, més que les patologies i/o dolències en sí, lo verdaderament important i determinant a l’hora de reconèixer una Incapacitat Permanent en un o altre grau és el nivell d’afectació que aquestes produeixen al sol·licitant.

Degut al que acabem de mencionar, cada cas ha de ser analitzat individualment pels professionals mèdics pertinents per avaluar les opcions de tractament disponibles i, en el seu cas, ser -també- avaluat per professionals jurídics dedicats a aquesta matèria, que l’orientaran i assessoraran respecte als passos a seguir

Demanar cita
Pot trucar-nos al 93 459 42 19 o deixar-nos el seu nom i telèfon perquè ens posem en contacte amb vostè.  Per què hauria d’escollir-nos?
  Atenció personalitzada
  Experts en Incapacitats Laborals
  Experiència de més de 40 anys
  Ràpida resposta
  On trobar-nos?
  Av. Diagonal, 402, 4º 1ª 08037 Barcelona, Cataluña 93 459 42 19 contacte@merinoadvocatsbcn.com