Josep Maria Merino Coll

43 anys d’experiència
Membre de l’Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona (nº 13.396)
Especialista en Incapacitats Laborals i Dret de la Seguretat Social

Josep Maria Merino Domènech

6 anys d’experiència
Membre de l’Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (nº 45.446)
Especialista en Dret Públic per la Universitat de Barcelona

Olga Pascual Romeu

Especialista en Derecho Privado (Civil y Familia) por la Universidad de Barcelona