Què és la incapacitat permanent total qualificada?

Incapacidad permanente total cualificada

La incapacitat permanent total qualificada es reconeix al treballador de 55 o més anys d’edat que, per accident, malaltia o lesió no pot realitzar funcions pròpies de la seva professió habitual.

Quan el treballador té 55 o més anys d’edat, la llei preveu que no li és fàcil aconseguir una altra feina diferent a la que desenvolupava. Per aquest motiu, se li concedeix un increment respecte a la incapacitat permanent total dels menors d’aquella edat.

És una forma de protecció legal als treballadors als que, per la seva edat o situació, els hi és més dificultós l’obtenció d’una nova feina.

Podem ajudar-lo

Som advocats especialistes en incapacitats laborals a Barcelona. Si necessita un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacti amb nosaltres i informi’s sense compromís.

Contacti amb nosaltres

Quins són els requisits per sol·licitar la pensió per incapacitat permanent total qualificada?

La llei estableix algunes condicions que el treballador ha de complir per sol·licitar la pensió per incapacitat permanent total qualificada.

Certificació d’incapacitació permanent total

Després d’haver-se sotmès a tractament mèdic, el treballador manté limitacions fisiològiques o funcionals que anul·len la seva capacitat laboral.

La incapacitat permanent total impedeix seguir treballant en la professió habitual, però sí permet treballar en una altra professió diferent. La Seguretat Social entén que els majors de 55 anys no solen tindre aquesta possibilitat.

Estar aturat

La incapacitat permanent total qualificada és incompatible amb qualsevol tipus de feina. És un benefici destinat exclusivament a persones de 55 o més anys sense disponibilitat laboral (és a dir, que no treballen i estan donats d’alta en algun règim de la Seguretat Social).

Aquesta condició d’aturat compren feines com treballador dependent o com autònom.

No percebre altres pensions

Per tindre dret a al incapacitat permanent total qualificada el treballador no ha de percebre cap altra pensió.

Acreditar 55 o més anys d’edat

L’edat de 55 anys és a mínima per accedir a la incapacitat permanent total qualificada. L’edat màxima per aconseguir aquest subsidi és l’edat de jubilació.

Els treballadors autònoms, afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms o RETA, també tenen dret a la pensió per incapacitat permanent total qualificada.

Han de complir les mateixes condicions que els treballadors afiliats al Règim General, per lo tant té que haver registre de cap negoci al seu nom. En aquets casos, el reconeixement de la incapacitat ha de ser posterior a l’1 de gener del 2003.

Com es determina formalment la incapacitat permanent total qualificada?

Generalment, els treballadors arriben a la incapacitat laboral permanent total després d’un temps d’incapacitat temporal (IT). Durant aquest període es realitza el tractament mèdic amb intenció de que la persona es reintegri a la seva feina.

La duració màxima de la incapacitat temporal és de 12 mesos, prorrogables durant 6 mesos més.

Una vegada transcorregut aquest temps, l’Institut Nacional de la Seguretat Social valorarà la possibilitat de que la incapacitat es converteixi en permanent (cal recordar que la Seguretat Social pot instar l’alta en qualsevol moment al llarg del procés d’Incapacitat Temporal o IT).

És a dir, que aquesta entitat serà la responsable d’establir si el treballador pot tornar a la seva feina o si té dret a percebre una pensió pels seus impediments a l’hora de treballar.

Si el treballador té més de 55 anys, pot sol·licitar la incapacitat permanent total qualificada.

Quan percep un treballador en la seva pensió per incapacitat permanent total qualificada?

El punt de base és la incapacitat permanent total, i la seva estimació és igual per tots els treballadors independentment de l’edat. En aquesta situació, el treballador cobrarà una prestació corresponent al 55% de la base reguladora.

Com la llei permet que els treballadors afectats per incapacitat permanent total puguin seguir treballant en un càrrec o activitat diferent d’aquella per la que se’ls hi va reconèixer la pensió, a més del subsidi també podrà percebre el sou d’una altra feina.

En el cas de la pensió per incapacitat permanent total qualificada, ens trobem amb algunes condicions diferents. En primer lloc, el treballador té 55 o més anys d’edat. Per aquesta condició se li reconeix el dret a cobrar un 20% més de la base reguladora, és a dir que en total suma un 75% d’aquesta base.

Però per a que això sigui possible, no ha de percebre cap altre ingrés per pensió o feina, com a empleat o autònom.

Com estem veient, la conclusió és que l’edat i l’aturament marquen la diferència que estableix la condició de “qualificada” de la incapacitat total permanent.

Quina és la base regulador sobre la que es calcula la incapacitat permanent total qualificada?

La base reguladora sobre la que es calcula el 75% que el treballador cobrarà, depèn de la cotització del treballador. Aquesta cotització expressa quan ha contribuït la persona al sistema amb caràcter previ a la seva incapacitat.

La base del càlcul és el salari global mensual d’un treballador, incloses extra i les vacances retribuïdes i no gaudides.

Sobre aquesta base de cotització, l’Institut de Seguretat Social aplica els seus coeficients i d’allà sorgeix la base reguladora per establir la pensió que el treballador cobrarà.

Per tant, no existeix un import general aplicable a tots els cassos. Cada treballador és una situació particular i genera un càlcul personal. Sempre es compleix que el treballador que cobrava més quan treballava, també cobrarà més en situació d’incapacitat permanent total qualificada.

Què passa si un treballador que percep un subsidi per incapacitat permanent total qualificada decideix treballar i aconsegueix una feina o empren un negoci?

L’augment del 20% que comporta la incapacitat permanent total qualificada només es reconeix als majors de 55 anys que no tinguin altres ingressos. Per tant, si la persona troba una feina o empren un negoci, se li extingirà aquest benefici.

Això no vol dir que deixi de cobrar la pensió completa. Seguirà cobrant el 55% que correspongui a qualsevol treballador en situació d’incapacitat permanent total.

En el cas de que després d’un temps la relació laboral acabés i el treballador tornés a estar aturat, podrà reclamar novament el 20% especial corresponent al seu cas.

El pagament del 20% és automàtic o s’ha de sol·licitar?

L’Institut de Seguretat Social no pagarà el 20% automàticament. El treballador ha de sol·licitar-lo, en especial si compleix els 55 anys en situació d’incapacitat permanent total.

No existeix un termini especial per presentar la sol·licitud. Però s’ha de tindre en compte que la Seguretat Social aplicarà el 20% només amb una retroactivitat de 3 mesos des de la sol·licitud, independentment de quan es van complir els 55.

Existeix un model mitjançant el qual es presenta aquesta sol·licitud. En cas de ser denegada, sempre és possible una reclamació prèvia i una posterior presentació de demanda judicial, en el seu cas.

És important assessorar-se amb un advocat especialista en dret de la Seguretat Social per assegurar que tot el procés segueix els passos normals. Comptar amb l’opinió d’un expert escurçarà els terminis i els tràmits.

Demanar cita
Pot trucar-nos al 93 459 42 19 o deixar-nos el seu nom i telèfon perquè ens posem en contacte amb vostè.  Per què hauria d’escollir-nos?
  Atenció personalitzada
  Experts en Incapacitats Laborals
  Experiència de més de 40 anys
  Ràpida resposta
  On trobar-nos?
  Av. Diagonal, 402, 4º 1ª 08037 Barcelona, Cataluña 93 459 42 19 contacte@merinoadvocatsbcn.com