És compatible la pensió de jubilació amb la Incapacitat Permanent?

Compatibilidad pensión de jubilación con incapacidad permanente

Una de les consultes més realitzades sobre la pensió de jubilació i la d’incapacitat permanent és si ambdues es poden percebre a la vegada. La normativa de la Seguretat Social menciona que són incompatibles. Això significa que l’interessat haurà d’optar per una d’elles en el cas de que tingui dret a les dues.

Podem ajudar-lo

Som advocats especialistes en incapacitats laborals a Barcelona. Si necessita un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacti amb nosaltres i informi’s sense compromís.

Contacti amb nosaltres

Conceptes

Abans d’analitzar la compatibilitat o no dels dos conceptes és convenient saber en què consisteix cadascun d’ells.

 1. La pensió de jubilació es un ingrés dinerari mensual que percep una persona quan compleix amb els requisits per a jubilar-se. Bàsicament, es basa amb els anys cotitzats i l’edat de l’interessat. No obstant, en línies més generals, s’obté a partir dels 65 anys.
 2. La Incapacitat Permanent és una prestació mensualmque es percep per l’existència d’un problema de salut que impossibilita, d’alguna manera, la capacitat laboral.

És possible cobrar la pensió de jubilació si es percep una prestació per Incapacitat Permanent?

Una persona que en el règim de la Seguretat Social posseeix una Incapacitat Permanent i compleix amb els requisits per la pensió de jubilació haurà d’optar entre ambdues. Aquests beneficis són incompatibles entre sí, per lo que haurà d’escollir amb quina de les duess seguirà.

Convé la pensió de jubilació si hi ha Incapacitat Permanent?

El factor clau per determinar per quina de les dues optar és la quantia que es percep per cadascuna. La Seguretat Social quantificarà, arribat el moment, les pensions i l’interessat serà qui elegeixi.

En tot cas, el benefici de cada una de les pensions estarà influït pel tipo d’incapacitat laboral que se li hagi reconegut i per les bases de cotització que, per normativa, la Seguretat Social tingui en compte a l’hora de calcular i determinar la quantia a percebre per una o altra pensió.

Incapacitat Permanent Total (IPT) i pensió de jubilació

En principi, la Seguretat Social abona el 55% sobre la base reguladora per una Incapacitat Permanent Total.

Quan el beneficiari arriba als 55 anys d’edat, aquest percentatge pot elevar-se fins al 75% de la mateixa (Incapacitat Permanent Total Qualificada). Aquest import és el que s’haurà de comparar amb el que sorgeixi de les aportacions quan es compleixin els requisits per accedir a la jubilació.

Una persona que tingui reconeguda una Incapacitat Permanent Total pot tenir les seves pròpies cotitzacions fora de la pensió que percebi per aquesta incapacitat; s’ha de recordar que la Incapacitat Permanent Total és aquella que s’atribueix al treballador/a que està impedit per realitzar la seva feina o professió habitual, però no ho està per desenvolupar qualsevol altre treball (com en el cas de la Incapacitat Permanent Absoluta), podent realitzar o desenvolupar altres professions o oficis -que no siguin incompatibles amb la citada incapacitat laboral reconeguda- i, per tant, podent estar d’alta laboral (ja sigui en el Règim General o en el Règim Especial de Treballadors Autònoms) i cotitzar per això.

Depenen, doncs, de quines siguin aquestes cotitzacions (independents de la pensió que es percep) i la quantificació que es realitzi, la jubilació pot resultar superior o inferior a la prestació per Incapacitat Permanent Total.

Cada cas ha de ser analitzat detalladament, per a que l’interessat obtingui el benefici que més li convingui.

Incapacitat Permanent Absoluta (IPA) i pensió de jubilació

La Incapacitat Permanent Absoluta té dos avantatges en comparació amb la pensió de jubilació. En primer lloc, es percep el 100% sobre la base reguladora. I, a més, és una de les pensions exemptes en la declaració de la renta (juntament amb la Gran Invalidesa).

Quan aquest sigui el supòsit, serà convenient continuar cobrant el benefici per incapacitat en la gran majoria dels casos (sempre és necessari analitzar i detallar cada supòsit, perquè poden haver-hi excepcions).

Sol·licitud d’Incapacitat Permanent Immediatament abans de la jubilació

Una persona també té la possibilitat de sol·licitar una pensió per Incapacitat Permanent quan està a prop de la seva jubilació. Significa que si considera que té una afecció que influeix en la seva capacitat de treballar amb la qualitat mínima requerida té dret a accedir a aquest tipo de pensió.

Diferent resultat a efectes de poder determinar quina resultaria més beneficiosa, ho suposa el fet de que se li reconegui a l’interessat una Incapacitat Permanent Total o Absoluta. Això és així, tant pel càlcul de la base reguladora, com pel supòsit d’exempcions fiscals.

En ocasions és recomanable que presenti la seva sol·licitud perquè el benefici podria ser major. En aquesta valoració es podria determinar algun d’aquests tipus d’incapacitat:

 • Permanent Parcial (IPP): en la que podrà continuar treballant al mateix temps que cobri la quantitat determinada a tant alçat.
 • Permanent Total (IPT): no podrà realitzar la seva activitat habitual ni tampoc alguna que suposi un possible agreujament de les lesions per les que ha estat invalidat.
 • Permanent Absoluta (IPA) o Gran Invalidesa (GI): en la que es determina que l’afectat no pot realitzar cap treball i en el cas de la Gran Invalidesa és necessària l’ajuda de terceres persones.

Algunes persones temen que la resolució sigui una Incapacitat Total i la mensualitat inferior al que correspon a una pensió de jubilació. Realment això no és un problema, perquè sempre es té l’opció d’escollir entre ambdues.

Conclusió

La percepció d’una pensió de jubilació amb la prestació per Incapacitat Permanent és incompatible.

El gran dubte dels beneficiaris en una possible declaració d’Incapacitat Permanent és com passar a la jubilació i quina serà la quantia que cobrarà. Si bé s’ha d’analitzar cada cas en particular, a l’interessat se li notificaran les dues opcions i podrà escollir la que més li convingui.

Quan es pateixi una afecció que afecti la seva capacitat laboral i no ha gestionat la seva incapacitat, com si està percebent una pensió per Incapacitat Permanent, no s’ha de dubtar en consultar amb un expert en la matèria.

Els advocats especialitzats analitzaran el cas de manera personalitzada i li diran quina és la pensió més adequada als interessos del treballador.

Demanar cita
Pot trucar-nos al 93 459 42 19 o deixar-nos el seu nom i telèfon perquè ens posem en contacte amb vostè.  Per què hauria d’escollir-nos?
  Atenció personalitzada
  Experts en Incapacitats Laborals
  Experiència de més de 40 anys
  Ràpida resposta
  On trobar-nos?
  Av. Diagonal, 402, 4º 1ª 08037 Barcelona, Cataluña 93 459 42 19 contacte@merinoadvocatsbcn.com