Incapacitat Permanent per Artrosi

Incapacidad permanente por Artrosis

L’artrosi és una malaltia que afecta a qualsevol de les articulacions. Es tracta d’una patologia que afecta a les articulacions sinovials i té com a principals característiques el deteriorament dels cartílags de forma progressiva i l’aparició de canvis ossis que són degeneratius.

La incapacitat permanent per artrosi reuneix les limitacions que aquesta malaltia produeix en mans, canells, maluc, turmells, columna vertebral, etc. S’ha d’estudiar la invalidesa conforme a la dolència en particular i el grau d’afectació que aquesta produeix a qui la pateix.

S’avalua la mobilitat actual i s’acredita que la persona ha realitzat tractaments i ha pres la medicació correcta i que, tot i així, no ha tingut millora.

Estudiat l’abast i el tipus de lesions patides podem concloure que l’artrosi és una malaltia per la que es pot accedir a una Incapacitat Permanent o Invalidesa laboral.

Podem ajudar-lo

Som advocats especialistes en incapacitats laborals a Barcelona. Si necessita un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacti amb nosaltres i informi’s sense compromís.

Contacti amb nosaltres

Etapes de l’artrosi

A la pràctica, es consideren varies etapes de desenvolupament de l’artrosi:

 • En una primera etapa no hi ha símptomes visibles. Es considera una etapa on el cartílag pateix alteracions metabòliques. Aquestes alteracions inicials són la base de la posterior degeneració.
 • En la segona etapa apareixen els símptomes. Si el mal és constant en una articulació és possible que s’hagi arribat a aquesta fase.

Assentat lo anterior, s’ha de destacar que l’artrosi és la segona causa d’atorgament d’Incapacitats Permanents o Invalideses (en primer lloc es troben les malalties cardiovasculars).

El desenllaç de l’artrosi

El que en un primer moment és una malaltia silenciosa pot culminar amb un final desastrós. Aquest final implica que l’articulació ja no pot complir amb la seva funció normal. El cartílag es debilita fins que no pot suportar les forces ni el pes.

Les causes de l’artrosi

Existeixen varies causes en el desencadenament dels símptomes de l’artrosi reunint un grup de mecanismes etiopatogènics i aquests poden estar relacionats o no.

Els factors poden ser de naturalesa genètica o aparèixer després amb el mal ús, constant, repetit i forçat, de determinades articulacions.

Tipus d’incapacitat que provoca l’artrosi

Incapacitat Permanent Total (IPT)

En el cas de que l’artrosi impedeixi que un treballador pugui desenvolupar les seves tasques habituals, depenent de si són feines més o menys físiques en l’ús de les seves articulacions, pot ser tributari d’aquest grau d’Incapacitat Permanent Total.

El primer que s’ha de fer és valorar el grau d’afectació que genera l’artrosi. Existeixen dos factors a avaluar que són: les tasques que es realitzen a la feina i quina afectació té la malaltia en el desenvolupament d’aquestes activitats laborals.

Tot dependrà, en aquest moment, de la relació de la part afectada amb les tasques a desenvolupar: les funcions habituals, l’evolució de la malaltia i la localització de l’articulació afectada hauran de ser estudiats.

Incapacitat Permanent Absoluta (IPA)

Aquest grau d’incapacitat laboral impedeix directament al treballador i/o sol·licitant desenvolupar qualsevol tipus de feina. És a dir, no pot desenvolupar ni les seves tasques habituals ni cap altra feina. Es dóna en casos en els que l’artrosi té una gran afectació en la persona i/o afecta múltiples zones del cos.

La Incapacitat Permanent Absoluta es pot determinar, entre altres casos, quan la persona afectada no pot realitzar caminant una distància determinada, que sol ser d’uns cinquanta-cent metres i quan es donen problemes de bipedestació (poder mantenir-se dempeus) i sedestació (assegut). Es sol concedir en els casos d’artrosi de maluc, de columna, de peus o de turmells.

En el cas de que l’afectació es produís en les mans o en els canells és possible accedir a aquest grau d’invalidesa quan es produeixi una amputació doble o si hi hagués una lesió molt severa.

Quan la part afectada és el maluc s’avaluarà la gravetat i si és una artrosi amb afectació en ambdós malucs, veient la limitació en la deambulació i/o bipedestació i sedestació de l’afectat.

En el referit a l’artrosi de columna s’avaluarà la gravetat, encara amb pròtesis, quan la persona no pugui romandre en postures determinades per un període de temps prolongat.

En l’artrosi de genoll s’ha de veure afectada la marxa, inclús amb muletes o suports per deambular i/o la bipedestació (sense marxa).

Evolució en la concessió d’aquest tipus de prestacions per artrosi

En qualsevol procés de sol·licitud d’una Incapacitat Permanent es requereix d’un equip especialitzat que ajudi a tramitar-la.

Avui dia existeixen multitud de casos en els que, tot i que es vegi o sigui òbvia la gravetat del pacient, la pensió és denegada. S’estima que es reconeixen -únicament- un 30% de les incapacitats que arriben als tribunals mèdics.

Per això és necessari tenir preparat amb un equip jurídic especialitzat en la matèria el procediment i les possibles vicissituds i contingències durant el mateix ja que, en molts casos, serà necessari acabar acudint als Tribunals de Justícia a l’obtindre una denegació de la pensió per part de la Seguretat Social.

Una de les causes d’aquest baix percentatge pot deures a que l’exploració del tribunal mèdic en algunes ocasions és superficial i realitzada per professionals o facultatius que no són especialistes en la matèria objecte de revisió, no resultant suficient per avaluar l’estat real del pacient ni el grau d’incapacitat que les dolències generen a aquest.

Un informe mèdic pericial extern pot convertir-se en un element clau per reclamar. En aquest document es relaciona la incapacitat de cada subjecte en particular i pot ser la proba perfecta per acompanyar juntament amb la demanda -en via judicial- o per presentar el dia de la Vista Oral (Judici) juntament amb la declaració jurada del pèrit firmant, davant del Tribunal competent.

Si s’analitza cada cas en particular i cada feina amb les tasques a realitzar, juntament amb tots els informes que poden reunir-se, la possibilitat d’aconseguir un reconeixement per Incapacitat Permanent es veurà augmentada, inclús podent arribar-se al cas de ser tributari d’una Gran Invalidesa per artrosi generalitzada.

Demanar cita
Pot trucar-nos al 93 459 42 19 o deixar-nos el seu nom i telèfon perquè ens posem en contacte amb vostè.  Per què hauria d’escollir-nos?
  Atenció personalitzada
  Experts en Incapacitats Laborals
  Experiència de més de 40 anys
  Ràpida resposta
  On trobar-nos?
  Av. Diagonal, 402, 4º 1ª 08037 Barcelona, Cataluña 93 459 42 19 contacte@merinoadvocatsbcn.com