Incapacitat laboral per depressió major

Incapacidad laboral por depresión mayor

La depressió és una malaltia mental que pot ser causa d’incapacitat laboral segons el grau d’afectació que aquesta causi. Existeixen causes i tipus de depressió que incideixen en la valoració per poder sol·licitar una incapacitat laboral.

La valoració estarà enfocada en els símptomes i les circumstàncies personals, és a dir, el grau d’afectació que la mateixa causi a cada persona que la pateixi. El trastorn depressiu major en una persona es pot manifestar per alteracions en els seus comportaments o somatitzacions.

Podem ajudar-lo

Som advocats especialistes en incapacitats laborals a Barcelona. Si necessita un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacti amb nosaltres i informi’s sense compromís.

Contacti amb nosaltres

Què és una depressió major?

La depressió major està classificada dins de les malalties mentals. Es tracta d’un trastorn que afecta l’estat anímic dels pacients dins de rancs definits de: grau d’alteració, temps de duració i persistència. Aquestes valoracions són les que s’utilitzen per justificar la incapacitat laboral i cobrar una compensació econòmica per aquesta.

Símptomes d’una depressió major

Una persona pot patir molts i diversos símptomes, tals com tristeses, ansietat, decaïment, irritabilitat, etc. Però no sempre aquets símptomes indiquen que es pateixi una depressió major. Els professionals de la salut mental coincideixen en que han de concórrer diversos d’aquets símptomes per estar davant d’aquest grau de la malaltia:

A saber:

 • La persistència durant la major part del dia d’un estat anímic depressiu.
 • El desinterès per qualsevol tipus d’interrelació personal o activitat durant una gran part del dia.
 • Sensació de fatiga.
 • Alteracions en els hàbits alimentaris que poden provocar un augment o disminució exagerat del pes.
 • Trastorns del son.
 • Dificultat per realitzar feines cognitives per falta de concentració/atenció que afecten a la presa de decisions.
 • Agitació o lentitud amb les accions en les que intervé la psicomotricitat.
 • Pensaments suïcides recurrents.

Quan al menys cinc d’aquets símptomes es presenten durant un període de dos setmanes consecutives, és possible diagnosticar una depressió major.

Aquest és el grau de la malaltia que motiva una incapacitat laboral, sent molt freqüent que s’instal·li en la persona que la pateix com una malaltia crònica.

Procés per la incapacitat laboral per depressió

En primer lloc, es pot (i és aconsellable) sol·licitar una baixa laboral. Si es concedeix, s’entén que estem en un procés d’incapacitat temporal (IT) i aquesta s’obté per:

 • Metge de capçalera
 • La Mútua empresarial

En aquest cas és de vital importància entendre que, tot i sol·licitar una baixa laboral i que aquesta sigui concedida, s’ha de sol·licitar quan abans la incapacitat laboral (invalidesa) ja que ambdós processos són independents -administrativament parlant- l’un de l’altre i el sol·licitant pot trobar-se amb que ha esgotat el sistema prestacional inherent a la IT, pròrrogues de la mateixa i possible atur.

L’informe psicològic pericial

Un dels documents més importants per acreditar la depressió major és l’informe psicològic pericial.

El professional en qüestió (psicòleg) ha de deixar clarament especificada la malaltia, així com també la relació amb les funcions que desenvolupa el treballador. És a dir, que s’ha de manifestar l’impediment per la realització de la feina habitual o de qualsevol activitat laboral, si és el cas.

L’informe psicològic pericial serà considerat com a proba per un Tribunal per lo que és fonamental que consti:

 • Grau de depressió major.
 • Limitacions funcionals que genera.
 • Cronicitat de la depressió per falta de resposta als tractaments.
 • Riscos que implica.

El Tribunal Mèdic

La valoració per la incapacitat permanent és competència del Tribunal Mèdic. És molt important en aquest moment fer entrega de tota la documentació i informes psicològics i pericials per donar suport a la decisió.

El Tribunal Mèdic, integrat per diferents facultatius, elaborarà el seu propi informe per determinar la capacitat de la persona per les seves funcions segons el grau de depressió. Segons els resultats, l’Equip de Valoració d’Incapacitats (EVI o CEI) determinarà la incapacitat laboral en el seu grau corresponent.

Terminis

Un treballador pot estar, segons la normativa vigent, en baixa laboral durant un període màxim de 12 mesos. Hi ha una possibilitat de prorrogar aquesta incapacitat temporal per 6 mesos més.

Graus de la incapacitat permanent per depressió

L’EVI (o CEI) té un rang de cinc graus per determinar la incapacitat per depressió, com les que deriven d’altres causes.

 • Classe 1: 0% de discapacitat, pel que es valoren símptomes aïllats que no afecten a les funcions de la persona.
 • Classe 2: 1 a 24% de discapacitat. Es classifica com lleu, el treballador pot complir les seves tasques excepte en els moments d’estrès on ha de complementar amb repòs i tractament.
 • Classe 3: 25 al 59% de discapacitat: l’activitat pateix una restricció moderada per part del treballador.
 • Classe 4: 60 al 74% de discapacitat: la capacitat laboral pateix restriccions marcades.
 • Classe 5: 75% o més, és un  grau greu, el que es tradueix com a incapacitat invalidant.

Revisió d’incapacitat per depressió

Una vegada atorgada la incapacitat per depressió, el treballador pot ser citat a revisions periòdiques per noves valoracions. La raó d’aquestes revisions és la de verificar si hi ha hagut alguna millora en la salut de l’afectat o no. Segons el resultat és possible que:

 1. S’observi una recuperació, pel que podria disminuir el seu grau d’incapacitat.
 2. L’estat de salut mental es mantingui igual o s’hagi agreujat, fins el punt de determinar un grau d’incapacitat permanent superior al prèviament reconegut.

En el cas dels pacients que pels seus propis mitjans detectin nous símptomes o una major gravetat en la seva depressió, tenen dret a sol·licitar la revisió.

Conclusió

La incapacitat per depressió major genera el dret a una prestació econòmica per qui la pateix. És un procediment que requereix d’assessorament legal professional i especialitzat per la dificultat per justificar el grau d’incapacitat. Un dels elements probatoris més eficaços és l’informe psicològic pericial, que es presenta davant el Tribunal Mèdic.

L’EVI o CEI determinarà el grau segons els rancs establerts a la llei. Així mateix, es podran realitzar les revisions corresponents per conèixer l’evolució de la malaltia amb els tractaments.

Si es pateixen símptomes com desgana, fatiga, trastorns alimentaris o del son, alteracions de la conducta i anímics... el millor és la consulta amb un especialista de la salut mental i amb un advocat expert en la matèria.

S’ha de recordar que el cobrament d’incapacitat per depressió és un dret de tot treballador.

Demanar cita
Pot trucar-nos al 93 459 42 19 o deixar-nos el seu nom i telèfon perquè ens posem en contacte amb vostè.  Per què hauria d’escollir-nos?
  Atenció personalitzada
  Experts en Incapacitats Laborals
  Experiència de més de 40 anys
  Ràpida resposta
  On trobar-nos?
  Av. Diagonal, 402, 4º 1ª 08037 Barcelona, Cataluña 93 459 42 19 contacte@merinoadvocatsbcn.com