Articles

En què consisteix la gran invalidesa?

S’anomena Gran Invalidesa (GI) a la incapacitat laboral de grau màxim que es reconeix als treballadors que pateixen una lesió o malaltia que els impedeix realitzar qualsevol activitat o feina.

Aquesta incapacitat suposa pèrdues anatòmiques i funcionals que, inclús, impliquen l’assistència de tercera persona per actes que són essencials a la vida, com higienitzar-se, menjar o desplaçar-se.

Llegir article

Incapacitat Permanent Absoluta: requisits i quantia de la pensió

La incapacitat permanent absoluta es reconeix a les persones que presenten alguna malaltia o lesió que no els hi permet realitzar cap tipus d’activitat laboral.

Es coneix de forma popular com a invalidesa absoluta. Això implica que no pot realitzar una feina en la que es requereixi el mínim rendiment, eficàcia i professionalitat.

Lo mencionat anteriorment no implica que no pugui realitzar cap altra activitat remunerada. Hi ha certes excepcions. Per exemple: exercir com a titular d’una societat.

Llegir article